Sälja bostad

FASTIGHETSMÄKLAREN

Din fastighetsmäklare  är med genom hela affären. Tveka inte att ställa frågor och komma med synpunkter. För oss är varje förmedling unik.

BUDGIVNING

Finns flera intressenter tillämpas budgivning. Då kan slutpriset avvika från utgångspriset.

Berätta innan budgivningen om dina önskemål om tillträdesdag, eventuella lånevillkor, försäljning av din nuvarande bostad etc. Det finns inga lagar som reglerar hur en budgivning ska gå till. Det är säljaren som bestämmer om, hur och till vem denne säljer. Mäklaren framför alla bud till säljaren och upprättar en förteckning över de buden. Budlistan lämnas även till slutgiltig köpare - med namn och kontaktuppgifter. Budgivare kan därför inte vara anonyma (men kan lägga bud via ombud, då är det ombudets kontaktuppgifter som lämnas ut).

KONTRAKTSSKRIVNING

Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går igenom dessa med parterna. Vi träffas normalt på vårt kontor på Ringvägen 5 i Lund för denna genomgång.  Ofta vill parterna skriva snarast, eftersom varken bud eller anbud är bindande förrän överlåtelseavtalet är påskrivet av parterna.

I det fall nytt bud inkommer på lägenheten innan överlåtelseavtal är underskrivet av alla parter är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.