Köpa villa

OBJEKTSBESKRIVNINGEN

Fastighetsmäklaren ska tillhandahålla en tilltänkt köpare som är konsument en skriftlig beskrivning av fastigheten (objektsbeskrivning). Objektsbeskrivningen ska innehålla uppgift om fastighetens beteckning, taxeringsvärde, areal och driftskostnader och om vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den, liksom uppgift om gemensamhetsanläggningar. Objektsbeskrivningen ska också innehålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt.

BUDGIVNING

Finns flera intressenter tillämpas budgivning. Då kan slutpriset avvika från utgångspriset. Berätta innan budgivningen om dina önskemål om tillträdesdag, eventuella lånevillkor, försäljning av din nuvarande bostad etc. Det finns inga lagar som reglerar hur en budgivning ska gå till. Det är säljaren som bestämmer om, hur och till vem denne säljer. Mäklaren framför alla bud till säljaren och upprättar en förteckning över de buden. Budlistan lämnas även till slutgiltig köpare - med namn och kontaktuppgifter. Budgivare kan därför inte vara anonyma (men kan lägga bud via ombud, då är det ombudets kontaktuppgifter som lämnas ut).

BOENDEKOSTNADSKALKYL

För en skriftlig individuell beräkning av boendekostnaderna kontakta mäklaren som då behöver information om inkomster, lånebehov, kontantinsats m.m.

UNDERSÖKNINGSPLIKT

Säljaren ansvarar inte för ett fel, om det är upptäckbart. Det innebär att köparen har undersökningsplikt. Om det skulle finnas ett fel på fastigheten och man  skulle ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart; då får köparen själv stå för det. Många köpare anlitar en besiktningsman för undersökning av fastigheten. I vissa fall kan säljaren ha låtit utföra en förbesiktning av fastigheten köparen har dock kvar sin undersökningsplikt även om säljaren kan presentera ett besiktningsutlåtande.

FASTIGHETSMÄKLAREN

Din fastighetsmäklare  är med genom hela affären. Tveka inte att ställa frågor och komma med synpunkter. För oss är varje förmedling unik.

INTRESSERAD AV DETTA OBJEKT?

Är du intresserad av att gå vidare - meddela mäklaren ditt intresse på plats, så riskerar du inte att missa vid ett snabbt avslut. Försök att vara ''startklar'' med -lånelöfte, -värderat ditt nuvarande boende –boendekostnadskalkyl vilket vi gärna hjälper dig med.

KONTRAKTSSKRIVNING

Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går igenom dessa med parterna. Vi träffas normalt på vårt kontor på Ringvägen 5 i Lund för denna genomgång.  Ofta vill parterna skriva snarast, eftersom varken bud eller anbud är bindande förrän överlåtelseavtalet är påskrivet av parterna. I det fall nytt bud inkommer på fastigheten innan överlåtelseavtal är underskrivet av alla parter är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

HANDPENNING

Handpenning om 10%  erläggs normalt i samband eller i nära anslutning till kontraktsskrivningen.

TILLTRÄDESDAG

På tillträdesdagen träffas parterna och hos mäklaren eller köparens bank, där slutbetalning görs. Mäklaren upprättar innan en likvidavräkning där det framgår vad som betalats, återstår att betala, samt reglerar t.ex. fastighetsavgiften/fastighetsskatten. Mäklaren överlämnar en även en journal över förmedlingsarbetet samt upprättar Köpebrevet med vilket lagfart söks på fastigheten för den nye ägaren. Vid tillträdet får köparen dessutom nycklar m.m.

KÖPA BOSTADSRÄTT

OBJEKTSBESKRIVNINGEN

Avser förmedlingen en bostadsrätt, ska objektsbeskrivningen innehålla uppgift om bostadsrättsföreningens namn, pantsättning av bostadsrätten, andelstal och upplåten mark. Objektsbeskrivningen ska också innehålla uppgift om lägenhetens nummer, storlek, årsavgift och beslutade ändringar av denna samt driftskostnader. Mäklaren ska även tillhandahålla den senast tillgängliga årsredovisningen för bostadsrättsföreningen och föreningens registrerade stadgar. Om det inte finns någon årsredovisning, ska föreningens ekonomiska plan tillhandahållas.

BUDGIVNING

Finns flera intressenter tillämpas budgivning. Då kan slutpriset avvika från utgångspriset. Berätta innan budgivningen om dina önskemål om tillträdesdag, eventuella lånevillkor, försäljning av din nuvarande bostad etc. Det finns inga lagar som reglerar hur en budgivning ska gå till. Det är säljaren som bestämmer om, hur och till vem denne säljer. Mäklaren framför alla bud till säljaren och upprättar en förteckning över de buden. Budlistan lämnas även till slutgiltig köpare - med namn och kontaktuppgifter. Budgivare kan därför inte vara anonyma (men kan lägga bud via ombud, då är det ombudets kontaktuppgifter som lämnas ut).

BOENDEKOSTNADSKALKYL

För en skriftlig individuell beräkning av boendekostnaderna kontakta mäklaren som då behöver information om inkomster, lånebehov, kontantinsats m.m.

UNDERSÖKNINGSPLIKT

För bostadsrätt gäller köplagens regler om köparens undersökning före köp. Efter köpet kan du inte göra gällande fel som borde upptäckts vid en noggrann undersökning av bostaden. Köparen uppmanas att undersöka lägenheten samt om det är av stor vikt för dig, kontrollera bostadens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt. Sätt dig in i föreningens ekonomi och stadgar. Föreningens senaste årsredovisning och stadgar finns på vår hemsida www.hettinger.se har du inte tillgång till internet ber vi dig kontakta mäklaren så ombesörjer denne att du får handlingarna. Säljaren ansvarar dock för s.k. dolda fel d.v.s. fel som inte hade kunnat upptäckas av köparen oavsett om säljaren känt till felen eller inte. Säljaren har under normala omständigheter två års ansvar mot köparen för dessa fel räknat från tillträdesdagen.